Pierwszy system gwarantujący świadome przyswojenie przekazu reklamowego
Zamów pierwszą kampanię

Przyswojenie oznacza nie tylko dostrzeżenie reklamy – co i tak jest niespotykane w innych formach reklamy – ale także poznawcze przetworzenie komunikatu.

Dzięki Adquesto masz pewność, że odbiorca zobaczy, przeczyta i zrozumie przesłanie Twojej kreacji. To pierwszy system gwarantujący świadome przyswojenie przekazu reklamowego. Takie podejście radykalnie podnosi zapamiętywalność komunikatów reklamowych jak i konwersję całej kampanii.

Tego nie oferuje żadna inna sieć reklamowa!

Adquesto zmienia reguły gry, ponieważ:

 • check list icon

  gwarantuje zapoznanie się z treścią reklamy

 • check list icon

  wymusza zrozumienie przekazu reklamowego

 • check list icon

  wprowadza mierzalne współczynniki efektywności

 • check list icon

  nalicza opłatę tylko za realne efekty

 • check list icon

  oferuję pełną kontrolę budżetu (capping systemowy)

 • check list icon

  omija adblocki i odzyskuje nawet 50% grup docelowych! (funkcja w trakcie implementacji)

Adquesto rozwiązuje wszystkie problemy, które dotąd miałeś z reklamą internetową:

feature icon image

100% widoczności

Adquesty są w pełni widoczne – centralnie położone, domyślnie po drugim akapicie tekstu. Ich rozwiązanie jest warunkiem odsłonięcia treści poniżej, która do czasu kliknięcia prawidłowej odpowiedzi jest zaszyfrowana i przysłonięta półprzeźroczystą warstwą.

feature icon image

Fenomenalna skuteczność

Rozwiązanie adquestu wymusza przeczytanie i zrozumienie przekazu reklamowego. Oznacza to, że aby móc czytać dalej tekst, odbiorca musi zapoznać się z Twoją reklamą, zrozumieć ją i udzielić poprawnej odpowiedzi na zadanie pytanie. Świadomie! To równowartość nawet kilkudziesięciu biernych kontaktów z typową reklamą radiową, prasową, outdoorową lub telewizyjną.

feature icon image

Pogłębiona komunikacja reklamowa

Adquesto wykorzystuje psychologiczne zasady questvertisingu – nagradza za poprawną odpowiedź (udostępniając dalszą część tekstu), skutecznie zniechęca do „strzelania” (poprzez karę czasową po podaniu złej odpowiedzi), prowadzi dialog z odbiorcą w imieniu Reklamodawcy (dzięki pytaniu i komunikatowi po podaniu prawidłowej odpowiedzi), a na końcu odświeża komunikat reklamowy dzięki reklamie przypominającej poniżej tekstu.

feature icon image

Pełna efektywność kosztowa

Opłata naliczana jest tylko za poprawnie rozwiązany adquest – same odsłony są bezpłatne (jeśli odbiorca nie zdecyduje się rozwiązać adquestu i czytać dalej tekstu, koszty nie są generowane). Mówiąc wprost – praktycznie każda reklama, za którą zapłacisz, będzie skuteczna!

feature icon image

Optymalizacja budżetu

Dzięki cappingowi systemowemu budżet każdej kampanii jest wydawany optymalnie, bez przepłacania za pojedynczego unikalnego użytkownika. Płacisz tylko za wskazaną liczbę skutecznych kontaktów jednej osoby z Twoją reklamą, bez względu w jakim portalu będą miały ono miejsce.

feature icon image

Automatyczna optymalizacja

Każda kampania może składać się z wielu adquestów, a system Adquesto sam zbada, który z nich jest najbardziej skuteczny i on będzie wyświetlać się częściej. Wyniki każdej kampanii możesz śledzić na bieżąco w swoim panelu Reklamodawcy, a także pobrać dokładne raporty w celu ich szczegółowej analizy.

feature icon image

Odzyskanie użytkowników adblocków (funkcja w trakcie implementacji)

System Adquesto „przenika” przez adblocki – bez udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie dotyczące reklamy nie można przeczytać dalszej części tekstów. Dzięki temu możesz odzyskać nawet ponad 50% grupy docelowej Twoich produktów (średnia ilość użytkowników adblocków zależy m.in. od ich wieku, płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania).

Jak zbudowany jest adquest?

quest building image
Każdy adquest składa się z reklamy, pytania nawiązującego do reklamy oraz trzech odpowiedzi widocznych na przyciskach.
quest building image
Wskazanie błędnej odpowiedzi aktywuje karę czasową, która na parę sekund blokuje inne reakcje, przetasowując przyciski odpowiedzi przed ich ponownym pojawieniem się. Z tego powodu odbiorcom reklamy nie opłaca się zgadywać, ponieważ szybciej jest przeczytać reklamę ze zrozumieniem, aby od razu kliknąć tę właściwą odpowiedź. A to wymaga zrozumienia przekazu reklamowego, co jest sednem systemu Adquesto.
quest building image
Po poprawnym rozwiązaniu adquestu wyświetla się komunikat sukcesu – stanowiący dodatkowy przekaz reklamowy – oraz przycisk z przekierowaniem na stronę docelową (Landing Page) reklamodawcy. Ewentualne przejście odbiorcy na stronę Reklamodawcy nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą!
quest building image
Dodatkowo, poniżej tekstu pojawia się tzw. reklama przypominająca, która nie wymaga podjęcia żadnej akcji. Zwiększa jednak skuteczność przekazu adquestu, a także zachęca zainteresowane osoby do przejścia na stronę docelową Reklamodawcy już w momencie, kiedy czytelnik skończył czytać interesujący go tekst, a jeszcze nie wgłębił się w komentarze poniżej reklamy przypominającej.

Psychologia reklamy w służbie Adquesto

Działanie Adquesto bazuje na questvertisingu – koncepcji reklamowania polegającej na skłonieniu odbiorcy do realizacji prostych zadań, których rozwiązanie wymaga przyswojenia komunikatu reklamowego.

Adquesto jest pierwszym systemem reklamowym wykorzystującym centralny tor perswazji (por. badania Richard Petty, John Cacioppo). Opisuje się tak sytuację, w której odbiorca komunikatu skupia się na przekazywanej mu treści, w odróżnieniu od toru peryferyjnego, charakterystycznego dla biernego kontaktu z tradycyjnymi reklamami internetowymi, outdoorowymi, radiowymi i telewizyjnymi. Postawa ukształtowana za pośrednictwem centralnego toru perswazji ma charakter trwały, wyraźniej wpływa na zachowania odbiorcy i jest odporna na późniejszą kontrpropagandę (por. Dariusz Doliński „Psychologiczne mechanizmy reklamy”).

W modelu Adquesto zachodzi też poznawczy proces uczenia się z wykorzystaniem nagrody (którą jest darmowy dostęp do wartościowych treści) oraz kary – czasowej blokady, jaką jest kilka sekund oczekiwania na kolejną możliwość udzielenia odpowiedzi.

Adquesto korzysta z wiedzy psychologicznej dotyczącej uczenia się także w zakresie optymalizacji intensywności bodźców. System kontroluje częstość wyświetlania adquestów pochodzących z jednej kampanii temu samemu użytkownikowi. I to niezależnie, na jakim portalu następuje kolejny kontakt, do czego wykorzystywany jest tzw. capping systemowy.

Powtórne rozwiązanie adquestu przez tę samą osobę wyraźnie podnosi stopień utrwalenia śladu pamięciowego. Optymalny efekt uzyskuje się w sytuacji, kiedy ponowny kontakt z przekazem ma miejsce dopiero po wykonaniu przez odbiorcę kilku innych czynności angażujących jego umysł. Stąd system Adquesto pilnuje, aby powtórny kontakt z adquestem nastąpił nie wcześniej niż po przeczytaniu pięciu innych artykułów. Dzięki temu zabiegowi proces uczenia się przekazu reklamowego jest efektywny, a odbiorca nie czuje się znudzony odpowiadaniem na to samo pytanie.

Proces kognitywny obrazujący etapy przyswajania komunikatu reklamowego w ramach systemu Adquesto:

1

Dostrzeżenie

Gwarantowane 100% uwagi czytelników zainteresowanych artykułem.

2

Zapoznanie się

Pytanie wymusza świadome zapoznanie się z komunikatem reklamowym.

3

Zrozumienie

Udzielenie poprawnej odpowiedzi możliwe jest dopiero po zrozumieniu przekazu.

4

Nagrodzenie

Właściwa odpowiedź nagradzana jest darmowym dostępem do dalszej części artykułu.

5

Przypomnienie

Reklama przypominająca pod artykułem odświeża przekaz reklamowy.

6

Ugruntowanie

Kolejny kontakt z kampanią w ramach cappingu ugruntowuje ślad pamięciowy.

Dlatego kampania w Adquesto to równowartość kilkudziesięciu biernych kontaktów z reklamą drukowaną, outdoorową, radiową czy telewizyjną!